BIMCRONE Nedir ?

BIMCRONE, inşaat projelerindeki mimari proje çizimlerinin üç boyutlu halini, zaman (iş planı), miktar ve maliyet verisi ile birleştirir ve proje süresince veri akışını doğru ve güncel tutarak karar destek süreçlerine yardımcı olur.

Merkezi bir veri tabanında tutulan veriler ile tüm disiplinler aynı modele erişebilir ve bunları kısmen değiştirebilir. Projenin farklı ekipleri tek ve aynı noktadan projenin en güncel haline erişilebilir. Bunun yararı ise farklı bilgiye erişen farklı ekiplerin olmasının yarattığı karmaşa ve hataların önüne geçilmesidir. Mevcut projelerde ki bilgi karmaşası ile proje maliyetlerinin oldukça artması sık gözlenen bir durumdur.

BIMCRONE, mimari projeye maliyet ve zaman verilerini ekleyerek, proje yaşam döngüsü boyunca bu üç önemli bileşenin birbiri ile ilişkisini kalıcı olarak bağlar ve birbirlerine etkilerini takip eder. Projenin zaman ve maliyet-metraj bilgileri ile birlikte üç boyutlu olarak canlandırılmasına olanak sağlar.

3D SİMÜLASYON

Proje modelinizi 3D olarak görüntüleyin. Projenizi 3D olarak simüle edin ve ayrıntıları istediğiniz zaman gözden geçirin.

YÖNETİM

Miktar, maliyet ve zamanlama verilerinizi programa entegre edin. Projenizin risk ve maliyet yönetimini gerçekleştirin. Projede yapılan değişiklikleri inceleyin.

RAPORLAMA

Proje durumundaki herhangi bir değişikliği bildirin. Belirli tarihler arasındaki değişiklikleri kontrol edin. Miktar ve ücret değişikliklerinizin toplam proje bütçesi üzerindeki etkisini bildirin. Raporlarınızı pdf formatında alın.

EKİPLER ARASI İŞBİRLİĞİ

Ortak proje incelemeleri ve iş akışları ile toplantılarda harcanan zamanı azaltın. Tek noktadan birlikte çalışın.

İZLENEBİLİRLİK

Projenizin tüm detaylarını baştan kontrol edin ve yönetin. İş akışınızın anını sizinle gerçek zamanlı olarak takip edin. Doğru verilere dayanarak projenizle ilgili en iyi kararları alın.

BIMCRONE'NUN GÜÇLÜ YÖNLERİ

 • Tüm verilere tek noktadan erişim ile veri bütünlüğü sağlar.
 • Koordinasyon eksikliğinden kaynaklanan gecikmeleri önler
 • IFC, XML, XLS vb. gibi standartlaşmış dosya türlerine tam uyumludur
 • Proje harcamalarında %3- oranında kazanç sağlar.
 • Farklı yapı türleri ile uyumludur.
 • Farklı disiplinler arası işbirliği sağlar
 • Maliyet ve Metraj verilerini birleştirir
 • Proje yönetimi, risk analizi ve maliyet tahminleri yapmanızı sağlar
 • Rol bazlı yetkinlikler sunar
 • Mobil cihazlarla uyumludur
 • 3D mimari proje, iş planı ve maliyet tablolarına tek noktadan erişim sağlar
 • Proje odaklı çalışır
 • Kaynakları verimli kullanımını sağlar
 • Gelişmiş yapısı ile Dünya'nın her yerinde kullanıma uygundur
 • Projenizi izlenebilir kılar
TR