BIM Nedir ?

YAPI BİLGİ MODELLEMESİ

BIM, bir binadaki tüm bileşenleri ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini bir 3D model üzerinde dijital olarak birleştiren bir inşaat yönetim aracıdır.

BIM Nedir ?

BIM, dijital modellemenin kullanımı yoluyla, ilk tasarımdan inşaata, bakımına ve işletmeye kadar, yerleşik bir varlığın tüm yaşam döngüsü boyunca bilgi yönetimidir. Her şey, üç boyutlu bir sanal inşaat ortamında (ortak veri ortamı) mühendisler, mal sahipleri, mimarlar ve yükleniciler arasında işbirliği ile ilgilidir.

Başka bir deyişle, BIM, bir bina projesini modellemek ve kontrol etmek için bir 3D dijital modelleme yöntemidir. Her tasarım ekibi üyesi, "merkezi modelin" bir parçası olarak kendi BIM modelini oluşturur ve sürdürür. BIM modelleri, farklı katılımcılar tarafından merkezi bir modelde çakışma algılama kapasitesine de sahip olmalıdır.

BIM SÜREÇLERİ

BIM YARARLARI

 • Projenin sonraki aşamalarında ortaya çıkabilecek sorunların tasarım aşamasında ortaya çıkmadan tespit edilmesini sağlar.
 •  
 • Projede çalışan tüm birimlerin senkron çalışmasına ve proje sürecini bir bütün olarak ilerletmesine olanak tanır.
 •  
 • Maliyet hesaplama aşamasında hata payını minimuma indirir.
 •  
 • İşlerin tekrarlanmasını engelleyerek zamandan ve ekstra masraftan tasarruf sağlar.
 •  
 • Mimari modelleme ve mimari görselleştirme ile projenin tüm detaylarını görünür hale getirerek tüm birimlerin verimliliğini ve verimliliğini arttırır.
 • Daha sonraki aşamalarda kullanılabilmesi için verileri projede depolar
 •  
 • Proje ile ilgili alınabilecek kararların ortaya çıkmasını ve sonuçlandırılmasını kolaylaştırır.
 •  
 • Belirsizlikleri ortadan kaldırarak tüm taraflar için net bir iş akışı sağlar.
 •  
 • Olası atıkların en aza indirilmesini destekler ve böylelikle çevreye duyarlı projelerin artışını hızlandırır.
 •  
 • Devlet sözleşmelerine kusursuz ve sorunsuz bir şekilde uyulmasını sağlar.
TR