İnşaat sektöründe Robotlar

İnşaat sektöründe Robotlar

Günümüzde robotik, yazılım ve teknolojideki gelişmeler inşaat sektöründe robotik kullanımına sebep olmaktadır. Robotik teknoloji inşaat sektörüne bir çok avantaj sağlar.Süreçleri otomatikleştirmek, üretkenliği arttırmak,işleri daha hızlı, ucuz ve hassas ayrıntılarıyla birlikte hayata geçirmek için kullanılır.

  Robotiklerin kullanım amaçlarından biri süreçte gerçekleşen çeşitli işlemlerde daha fazla otomasyonu sağlamaktır.İnşaatın bir çok alanında robotik teknoloji ile kaynak, malzeme taşıma, paketleme gibi geleneksel inşaat faaliyetlerinin tamamen otomatik olması beklenir. Bu inşaat süreçlerinde zaman ve maliyet kaybını önler. Aynı zamanda tamamen otomatikleştirilmiş çoğu robotik sistemle üretim parçaları ve malzemeleri daha yüksek kaliteli olmaktadır.

  Robot teknolojisinin inşaat sektöründe ilk kullanım alanlarından biri de yıkımdır. Günümüzde yürürlükte olan veya yeni tamamlanmış inşaat projelerinin sayısı dikkate alındığında, yıkım sürecini olabildiğince hızlandırmak zaman ve para tasarrufu sağlayabilir. Duvarları kırmak, beton kırmak veya kalıntıları toplamak gibi adımlarda robotik bu süreci daha verimli hale getirir.

  Son olarak inşaattaki en önemli hareketlerden biri yalın inşaattır.Yalın inşaat yapıların inşasında yapılan israfların önüne geçmeyi,iyi bir süreç yönetimi ve verimlilik arttırmayı amaçlar.Geleneksek inşaat uygulamalarında önemli ölçüde atık üretimi vardır ancak robotik teknoloji kesinlik sağlama becerisi ile oluşan atık miktarını azaltmaya yardımcı olur.

TR