Yardım

    • ” Main Log” programa işlenen verilerle ilgili mesajları ve hataları rapor eder.

 

    • “Quick Start” program kullanımı için hızlı başlangıç kılavuzu içerir

 

    • “User Guide” program kullanımı için ayrıntılı bilgi içerir

 

  • “About” programla ilgili kısa bir bilgi içerir
TR