Dosya

  • "New" ile programın içinde başka bir proje açabilirsiniz.

  • Program içerisindeki ".crone" formatında başka bir projeyi “Project” ile açabilirsiniz.

  • Çalışmanızı “Save veya Save As” ile kaydediniz.

  • Programla ilgili ayarları “Preferences” ile yapabilirsiniz.

  • İş planı, maliyet ve metraj verilerini programa “Import" ile yükleyebilir. Bu verileri “Export" ile dışa aktarabilirsiniz.

  • “Close Project” ile çalışma ekranından çıkabilir ve tekrar hoş geldiniz ekranına geri dönebilirsiniz.

  • Programı “Quit” ile kapatabilirsiniz.
TR