İş Planı Tablosu

  • Projeniz için hazırlanmış iş planını bu alana yükleyebilirsiniz.

  • Her bir faaliyetin bitiş-başlangıç ​​tarihleri ​​ve ne kadar süreceği bu tabloda gösterilmektedir.

  • İş planı verileri programa xlsx ve csv formatında aktarılır.

  • İş planı verileri programdan bilgisayara xls ve csv formatında aktarılır.

  • Yeni bir aktivite eklemek istediğinizde, bunu sağ üst paneldeki “+” ile ekleyebilirsiniz.

  • Aktivite_ID” alanına aktivite kodunu giriniz. “Aktivite Açıklaması” alanına aktivite ismini giriniz. Aktivite başlangıç tarihi olarak “Başlangıç Tarihi” ve "Bitiş Tarihi” aktivite bitiş tarihi giriniz.

  • Açılan pencerede zorunlu alanlar doldurulur ve “Kaydet”. ile yeni bir aktivite kaydedebilirsiniz.

  • Eğer iş planı verilerinizi güncellemek istiyorsanız “Düzenle”.  tıklayın

Format İçeriği

“.xlsx” Formatı İçin:

● Excel table cell headings should be “ActivityID, ActivityDescription, Duration, StartDate, EndDate”.

● “ActivityID, ActivityDescription, StartDate, EndDate” fields are required.

● “ActivityID” can contain numbers and text.

● You can use specific signs such as “.,_;?” in the “ActivityDescription” field.

● Your Excel file may contain formulas, there is no problem during loading into the program.

● The date format “StartDate, EndDate” in the Excel file must be the same as your selection in the “Preferences > Date Format for Import” field in the BIMCRONE program.

● You can load the excel file prepared for the business plan into the program in “.xlsx” format from the “Data or File > Import/Export” menu.

 

“.csv” Formatı İçin:

● Prepare your Excel file according to the above-mentioned features.

● Upload the file prepared for the business plan to the program in CSV UTF-8 (Comma separated) format.

TR