Kaynaklar

BIM KÜTÜPHANESİ

BIM Nedir ?

BIM, dijital modellemenin kullanımı yoluyla, ilk tasarımdan inşaata, bakımına ve işletme aşamasına kadar, yerleşik bir varlığın tüm yaşam döngüsü boyunca bilgi yönetimidir.

BIM SEVİYELERİ Nedir ?

Birleşik Krallık hükümeti, inşaat sektörünü "tam" işbirliğine dayalı çalışmaya geçiş sürecinin olacağını ve bu süreçte "seviyeler" şeklinde tanımlanan farklı ve tanımlanabilir kilometre taşlarının olacağını kabul etti. 

Avrupa'da BIM Pazarı

İnşaat sektörü genel ekonominin temel itici güçlerinden biri olsa da, diğerlerinin yanı sıra rekabet gücü, işgücü sıkıntısı, kaynak verimliliği ve özellikle üretkenlikle ilgili çok sayıda zorlukla karşı karşıya. Aslında, son yirmi yılda, işgücü verimliliği, imalat sektöründeki oranın yaklaşık dörtte biri oranında arttırmıştır.

Sürdürülebilirlik için BIM Uygulaması

Sürdürülebilirlik ve BIM, hem profesyonel hem de eğitim toplulukları tarafından benimsenen güçlü bir sinerjiye sahiptir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sermaye projelerinde enerji tasarrufu için paydaşları dahil ederek gelişmiş modelleme ve simülasyon teknolojisini kullanma çabaları var.

Tesis Yönetimi İçin Yapı Bilgi Modellemesi

Ulusal Yapı Bilimleri Enstitüsü'ne göre, bina bilgi modellemesi (BIM) “bir tesisin fiziksel ve fonksiyonel özelliklerinin dijital bir temsilidir. BIM, yaşam döngüsü boyunca karar verilmesi sırasında güvenilir bir temel sağlayan bir tesis hakkında bilgi için paylaşılan bir bilgi kaynağıdır.

TR