MENU

The program has file / edit / select / tool / create / tables / reports / light / view / windows / help section.

Daha fazla bilgi için tıklayın: 

 • Dosya

 • Düzele

 • Select

 • Araçlar

 • Oluştur

 • Tablolar

 • Raporlar

 • Işık

 • Görünüm

 • Window

 • Yardım

TR