Talep Modülü

Kişilere görevler nasıl atanır ?

Projedeki yapı elemanı seçiniz.

Sağ panelden veya objects menüsünden “İş” alanını seçiniz.

“Yeni İş”'a tıklayınız.

“İş Başlığı” ile görev başlığını giriniz.

“İş Açıklaması” alanına görev açıklamasını giriniz.

“Bitiş Tarihi” ile görevi açtığınız tarihi giriniz.

  • Responsibles alanında seçim yapılması için ilk olarak ekip listesinin oluşturulması gerekmektedir.

  • Ekip listesine kaydedilen kullanıcılara görev ataması yapabilirsiniz.
 

Göreve tedarikçi sorumlusu atamak istiyorsanız ilgili kişiyi scrollbardan seçiniz.

Eğer göreve kalite biriminden sorumlu kişi atamak istiyorsanız scrollbardan ilgili kişiyi seçiniz.

Görevlerin düzenlenmesi ve kapatılması

Görev oluştururken “Sadece Sorumlu Değiştirebilir” seçeneğini seçerseniz responsible alanında atanan kişiler ilgili görevde değişiklikler yapabilmektedir.

Görev oluştururken “QA / QC Doğrulaması Gerekir” seçeneğini seçerseniz, görev kapatılmasında kalite sorumlusunun onayına gerek duyulacaktır.

 

“İşin Durumu” ile görev durumunu değiştirebilirsiniz.

Görev kapatılırken ilgili göreve yorum ekleyebilirsiniz.

“Aktivite” alanından göreve yorum eklenebilir.

Sol panelde "Görev Listesi" alanından açılan tüm görevleri görebilirsiniz. Burada bir görevin üzerine tıklandığında sağ panel açılır ve görevin ayrıntıları gösterilir.

Arama yerinde departman, kullanıcı ve görev bazlı arama yapılabilir.

Görev Raporu

Görevleri bir liste olarak görmek istiyorsanız Data>Issue alanını seçiniz. Listede “Show My Issue Only” ile görevlerde size atanan işleri görebilirsiniz.

“Open / Ongoing Issue” ile devam eden ve yeni açılan işleri listeleyebilrsiniz.

“Open Issue due Today”, ile bugün açılan işleri listeleyebilirsiniz.

“Open Overdue Issue” ile geciken işleri listeleyebilirsiniz.

Görev listesini oluşturma, bitiş tarihi ve sorumlu kişilere göre sıralayabilirsiniz.

Talep Durum Değişimi

Bu panelde açılan görevlerde durum değişikliklerini listeleyebilirsiniz.

Issue From-To alanlarından durum seçimi gerçekleştirebilirsiniz.

Belirli tarihler arasında seçim yaparak görevlerdeki durum değişimlerini görebilirsiniz.

 

TR