Giriş

BIMCRONE'a hoş geldiniz! BIMCRONE platformu, inşaat projelerinin üç boyutlu bileşenini birleştirir. Bu bileşenler, iş planı, miktar ve maliyet ve mimari projedir. BIMCRONE, proje boyunca veri akışını doğru ve güncel tutarak karar destek süreçlerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.


Merkezi bir veri tabanında depolanan veriler ile tüm disiplinler aynı modele erişebilir ve kısmen değiştirebilir. Projenin farklı ekiplerine tek noktadan ve projenin en güncel versiyonundan ulaşılabilir.


BIMCRONE, mimari projeye maliyet ve zaman verilerini ekleyerek, proje yaşam döngüsü boyunca bu üç önemli bileşenin etkilerini kalıcı olarak bağlar ve izler. Projenin güncel ve planlanan durumuna göre iletleyişini üç boyutlu olarak canlandırılmasına olanak sağlar.


2 boyutlu Revit projesini 3 boyuta aktaran ve projede doğru birleştirilemeyen noktaların görünür ve düzeltilmesini sağlayan bir kontrol aracıdır.

TR