Ekle

 • Dosyalarınızı program girişinde aktarmadıysanız. Dosyaları Ekle menüsünden aktarabilirsiniz

 • “Insert” menüsü, projedeki çizelge, maliyet ve miktar verilerinin programa eklenmesi işlemini gerçekleştirir.

 • To add Schehule, click the ” Schedule CSV or XML” Csv formatındaki iş planı dosyası içerik formatınız aşağıdaki gibi olmalıdır
  İçerik: “ActivityID; ActivityDescription;Duraction;endDate; startDate”

 • Tıklayın “Cost” to add cost. Your cost file content format should be as follows
  İçerik: “id; Cost Description; unit;price; Currency ; priceDate; Supplier (optional); CostItemNotes (optional)”

 • To add a breakdown of quantities, click on “Quantity BD”. Your quantity file content format should be as follows
  İçerik: “itemID; WBSid (Optional); Description; unit; Relevant Cost ID (optional)

TR