Yardım

    • ” Ana Kayıtlar” programa işlenen verilerle ilgili mesajları ve hataları rapor eder.

 

    • “Hızlı Başlatma ” ile program kullanımı için kolay kullanım kılavuzuna ulaşabilirsiniz.

 

    • “Kullanım Kılavuzu” ile kullanım kılavuzuna ulaşırsınız.

 

  • “Hakkında” ile programla ilgili bilgilere ulaşırsınız.
TR