Düzele

    • “Düzenle” menüsü ile basepoint e ışık ayarlarını gerçekleştirebilirsiniz.

    • “Işık” panelinde projedeki ışık, gölge, renk ayarlarını gerçekleştirebilirsiniz.

    • “Kaydet” ile yapmış olduğunuz değişiklikleri kaydedebilirsiniz.
  • “IFC Basepoint” ile eksenlerdeki basepointleri ayarlayabilir yapı elemanını konumlandırabilirsiniz.
TR