Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

1.Taraflar

a)BIMCRONE yazılımı ürün sahibi Ankara adresinde mukim EPİKRON TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ (EPICRONE olarak anılacaktır)

b) BIMCRONE DEMO SÜRÜMÜ İSTEK FORMU listesine kayıt yaptıran kullanıcısı (“Kullanıcı” olarak anılacaktır)

2.Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu EPICRONE’ nun sahip olduğu BIMCRONE yazılımının ve kullanıcının faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Kullanıcı, BIMCRONE DEMO SÜRÜMÜ İSTEK FORMU’na verdiği kişisel ve diğer bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, EPICRONE’nun bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Kullanıcı, BIMCRONE yazılımını kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran kullanıcıyı bağlayacaktır.

3.3.  Kullanıcı, BIMCRONE yazılımının kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden EPICRONE’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.4. Kullanıcı, diğer kullanıcıların verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcıya aittir.

3.5. İşbu gizlilik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, EPICRONE’nun bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde,EPICRONE’nun kullanıcıya karşı gizlilik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır..

3.6. BIMCRONE yazılımı ve tasarımı EPICRONE’nun mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar  kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. 

3.7. EPICRONE’nun yazılımı dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya BIMCRONE DEMO SÜRÜMÜ İSTEK FORMU’na kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.8. EPICRONE, gizlilik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

4.Gizlilik

4.1. EPICRONE tarafından BIMCRONE yazılımının iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde yazılım kullanımı ile ilgili kullanıcı kullanım bilgileri gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.2. EPICRONE , kullanıcının kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya EPICRONE’ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) EPICRONE ve BIMCRONE yazılımının haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

5.İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir

6.Yürürlük

Kullanıcının, BIMCRONE DEMO SÜRÜMÜ İSTEK FORMU’na kayıt yapması kullanıcının gizlilik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve gizlilik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme kullanıcının kayıt yapması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

EN